Research Platform
分野横断プラットフォーム

臨床経営研究会

経営学者が、実践家(起業家、経営者、投資家など)、他分野の研究者、組織と生きる人びとと対話しながら、経営学の知識の使用と創造に従事する。私たちは、こうした活動の母体と集積を臨床経営学と呼びたいと考えている。

代表者伊藤 智明 京都大学経営管理大学院 特定講師(経営学)
メンバー伊達 洋駆 株式会社ビジネスリサーチラボ 代表取締役(経営学)
服部 泰宏 神戸大学大学院経営学研究科 准教授(経営学:組織行動論、人的資源管理論)
井出 和希 大阪大学感染症総合教育研究拠点 特任准教授(社会医学)
柳沢 究  京都大学大学院工学研究科 准教授(建築学:建築計画学、住居学、建築設計)
樋口 あゆみ 福岡大学商学部 講師(社会学)
福本 俊樹 同志社女子大学現代社会学部 助教(経営学)
舟津 昌平 京都産業大学経営学部 助教(経営学)
山田 仁一郎 京都大学大学院経営管理研究部 教授(経営学)
吉田 満梨 神戸大学大学院経営学研究科 准教授(商学)
若林 靖永 佛教大学社会学部 教授(商学)
連絡先伊藤 智明 京都大学経営管理大学院 特定講師
ito.chiaki.3z@kyoto-u.ac.jp
関連情報
主な活動場所

メッセージ

Let’s invade each other!

ワークショップ